Seminář v Hradci Králové pro Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Královéhradeckého kraje

14. 10. 2016