Mgr. Lucie Čechová - ředitelka a jednatelka, lektorka NJ, garant a odborná lektorka didaktických seminářů

S němčinou jsem začala, když jsem ani pořádně nemluvila česky, a to díky rodičům, kteří mě přihlásili na kroužek němčiny... a už se to vezlo. Spousta skvělých lidí ovlivnilo mou cestu za poznáním němčiny, německé kultury a stylů "jak cizí jazyk vyučovat". Proto jsem se rozhodla založit nejprve jazykovou školu Contexta (2015), ale poté i společnost Contexta s.r.o. - školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a metodické centrum (2018), která cílí na pedagogy, jejich vzdělávání, setkávání a motivaci.

"Nikdy nerezignuj na to, co chceš opravdu dělat. Člověk s velkými sny je mocnější než ten se všemi fakty." (Albert Einstein)

Studium, zaměření, ocenění

 • 2018 – 2019: Funkční studium pro ředitele škol a školských zařízení. (KCVJŠ, Plzeň)
 • 2013 – 2014: Dvousemestrální doplňkové studium pro soudní tlumočníky a překladatele, základy práva. (Právnická fakulta, Karlova univerzita, Praha) 
 • 2011 – 2014: Studium: Učitelství cizích jazyků pro ZŠ – německý jazyk, Titul Mgr. (UJEP, Ústí nad Labem)
 • 2007 – 2011: Studium: Český jazyk a literatura a německý jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání, Titul Bc. (UJEP, Ústí nad Labem)
 • 2011: půlroční stáž na ZŠ Diesterweg Grundschule v Pirně (lektora českého jazyka jako cizího)

 • 2022: Celosvětová konference pro učitele němčiny. IDT 2022 (Vídeň – Rakousko, 5 dní v rámci získaného grantu přes Erasmus+)
 • 2022: Seminář: Teaching for the 21st Century (Wimbledon School of English, Wimbledon – Velká Británie, 14 dní v rámci získaného grantu přes Erasmus+)
 • 2022: Seminář: Creative Strategies for Language Teachers: Make it Easy, Make it Real! (Academy of Creativity, Barcelona – Španělsko, 6 dní v rámci získaného grantu přes Erasmus+)
 • 2022: Seminář: There is an app for that! Exploring the Best Apps for Teaching and Student Learning (Academy of Creativity, Barcelona – Španělsko, 6 dní – v rámci získaného grantu přes Erasmus+)
 • 2017: Aktivní účast (Poster sekce) na XVI. mezinárodní konferenci vyučujících německého jazyka (IDT 2017, Fribourg – Švýcarsko)
 • 2016: 1. místo v celorepublikové soutěži “Cena pro učitele NJ”
 • 2015: Modelová hodina výuky německého jazyka v rámci celosvětového kurzu pro učitele NJ v programu “Deutsch lehren lernen (DLL/Naučit se vyučovat němčinu)”
 • 2014: 1. místo v celorepublikové soutěži “Cena pro učitele NJ”
 • 2014: Intenzivní kurz tlumočení –  Internationale Sommerschule Germersheim (1 měsíc, Johannes Gutenberg-Universität Mainz, Německo)
 • 2013: zvláštní ocenění rakouského ministerstva školství v celorepublikové soutěži “Cena pro učitele NJ”
 • 2013: Kurz právnické němčiny – obchodní právo (Pořadatel Jednota tlumočníků a překladatelů, Praha, vedoucí kurzu: Prof. Dr. iur. Gerald G. Sander)
 • 2006: 1. místo v mezinárodní soutěži “Němci a jejich východní sousedé”, téma práce: Kultura německých autorů v českých zemích
 • certifikovaná animátorka pro NJ a ČJ jako cizí jazyk (TANDEM Plzeň/Regensburg: Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže)
 • certifikovaná zkoušející pro mezinárodně uznávané zkoušky (Fit in Deutsch A1, Goethe-Zertifikat A2, Goethe-Zertifikat B1)
 • příprava k mezinárodně uznávaným zkouškám a maturitě
 • garant a lektorka odborných didaktických seminářů pro učitele cizích jazyků s akreditací MŠMT
 • spolupráce s nakladatelstvím Klett (odborné didaktické semináře pro učitele NJ)
 • vymýšlení a tvorba didaktických materiálů, her a pracovních materiálů do výuky cizích jazyků
  • DACHwisser, CUBITO, Bingo I. jak ho (ne)znáte, soubor Kvartet
 • vedení webinářů

Mgr. Kateřina Hříbal - zástupkyně ředitelky, koordinátorka AJ, lektorka AJ, lektorka seminářů

I přes to, že jsem se rozhodla studovat na VŠ jiné obory, anglický jazyk je mým koníčkem, proto jsem složila zkoušku z didaktiky anglického jazyka. Žáci se během hodiny seznámí s anglickým jazykem, a to v podobě zábavné a hravé formy, scének, videí (učebnice nechte doma :-)). Díky malým skupinkám se více konverzuje a nic neunikne mé pozornosti. A můj cíl? Nebojte se angličtiny a pojďte mluvit"

Studium, zaměření

 • Studium: Učitelství historie pro SŠ, Titul Mgr. (UJEP, Ústí nad Labem)
 • Studium: Společenské vědy a historie, Titul Bc. (UJEP, Ústí nad Labem)
 • Teaching Knowledge Test (Cambridge English Teaching Qualification)
 • Škola bez hranic (workshop – Inovativní metody ve výuce cizích jazyků)
 • 2022: Celosvětová konference pro učitele němčiny. IDT 2022 (Vídeň – Rakousko, 5 dní v rámci získaného grantu přes Erasmus+)
 • 2022: Seminář: Teaching for the 21st Century (Wimbledon School of English, Wimbledon – Velká Británie, 14 dní v rámci získaného grantu přes Erasmus+)
 • 2022: Seminář: Creative Strategies for Language Teachers: Make it Easy, Make it Real! (Academy of Creativity, Barcelona – Španělsko, 6 dní v rámci získaného grantu přes Erasmus+)
 • 2022: Seminář: There is an app for that! Exploring the Best Apps for Teaching and Student Learning (Academy of Creativity, Barcelona – Španělsko, 6 dní – v rámci získaného grantu přes Erasmus+)
 • seminář: Anglická gramatika hrou
 • seminář: Hry ve výuce cizích jazyků smysluplně
 • seminář: Pronunciation and Phonology aneb Výslovnost je třeba pěstovat
 • seminář: Hry do páru a malých skupinek ve výuce cizích jazyků
 • seminář: Využití médií ve výuce NJ aneb Portály vhodné pro učitele nejen NJ
 • spolupráce s nakladatelstvím Klett (didaktická kontrola anglických učebnic pro ZŠ, odborné webináře k didaktice AJ)
 • vedení odborných seminářů (Hravé metody pro netradiční výuku dějepisu s možností využití cizího jazyka) – s akreditací MŠMT
 • příprava a realizace inovativních dějepisných workshopů pro děti ZŠ a studenty SŠ
 • tvorba didaktických materiálů, her a pracovních listů do výuky anglického jazyka
  • ENwiser, CUBITO, Bingo I. jak ho (ne)znáte, soubor Kvartet
 •  vedení webinářů

Bc. Eliška Malá - lektorka FJ, AJ

Cizí jazyky mě vždy bavily, nejvíce si mě ale získaly francouzština s angličtinou. Už na gymnáziu jsem si z angličtiny udělala certifikát (přesto mě ale tento jazyk nepřestává překvapovat! :-) ) a francouzštinu jsem šla spolu z mateřštinou studovat. Díky dvousemestrálnímu studiu ve francouzském Nantes se má vášeň prohloubila. Toto nadšení bych tak chtěla sdílet s ostatními. Nebojte se a věřte, že francouzština opravdu není tak těžká, jak se říká! :-).

Studium, zaměření

 • do současnosti: Studium: Český jazyk a literatura a francouzský jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání (PF Univerzity Karlovy, Praha)
 • 2018 – 2021: Studium: Český jazyk a literatura a francouzský jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání, Titul Bc. (PF Univerzity Karlovy, Praha)
 • 2022: Seminář: Intensive English course and CLIL for teachers (Dublin – Irsko, 12 dní v rámci získaného grantu Erasmus+)
 • 2022: Seminář: Photo and Video Making in your Classroom: the Educational Power of Multimedia (Florencie – Itálie, 6 dní v rámci získaného grantu přes Erasmus +)
 • Erasmus studijní pobyt, Université de Nantes (2 semestry)
 • Cambridge First Certificate in English
 • tvorba didaktických materiálů do výuky francouzského jazyka
  • Bingo I. jak ho (ne)znáte, soubor Kvartet

Bc. Bára Hauptvogelová - lektorka NJ

Když přijde řeč na německý jazyk, setkávám se většinou se 2 stranami – s těmi, co se do němčiny zamilovali na ,,první pohled‘‘ a na druhé straně s těmi, kterým se němčina nelíbí. Nejprve jsem patřila do 2. skupiny, ale při výměnných pobytech v Německu a ve Švýcarsku jsem se do ní zamilovala. Miluji cestování a poznávání nových kultur, proto jsou pro mě cizí jazyky velmi důležité. Těší mě, když mohu na svých cestách bez zábran komunikovat s místními lidmi a poznávat zdejší zvyky a tradice. Velmi ráda učím němčinu s pocitem, že se moji studenti zbaví ostychu z mluvení a na své dovolené si zařídí vše, co potřebují.

Studium, zaměření

 • 2021 – do současnosti: Studium: Učitelství německého jazyka a literatury pro střední školy. (UJEP, Ústí nad Labem)
 • 2017 – 2021: Studium: Interkulturní germanistika, Titul Bc. (UJEP, Ústí nad Labem)
 • 2022: Celosvětová konference pro učitele němčiny. IDT 2022 (Vídeň – Rakousko, 5 dní v rámci získaného grantu přes Erasmus+)
 • 2022: Seminář: Photo and Video Making in your Classroom: the Educational Power of Multimedia (Florencie – Itálie, 6 dní v rámci získaného grantu přes Erasmus +)
 • 2019 (letní semestr): Erasmus studijní výjezd, Friedrich-Schiller-Universität Jena (Německo)
 • výměnné pobyty: Drážďany, Augsburg (Německo) a Alpnach (Švýcarsko)
 • 2018 (červen-září): Dětská animátorka v hotelu pro německou klientelu (Egypt)
 • 2017 (červen-září): Dětská animátorka v hotelu pro německou klientelu (Egypt)

Mgr. Lucie Žáčková - lektorka AJ

S angličtinou jsem začala, jako všichni ostatní, na základní škole. Ze dne na den se tehdy změnila výuka jazyků a z učitelů “ruštinářů” se stali “angličtináři”. Tenkrát mne tedy angličtina moc neoslovila a ani na gymnáziu to nebylo o moc lepší. Při studiu na VŠ jsme ale měli štěstí na skvělou učitelku didaktiky a angličtina, kterou jsem do té doby brala jako nutné zlo, mne začala bavit. Když jsem ji pak začala učit a mohla sledovat děti, jak tento jazyk pomalu “nasávají”, opatrně “našlapují” a pak najednou ... mluví, čtou, rozumí, komunikují, ... měla jsem (a stále mám) z toho skvělý pocit. Těší mě, když angličtina děti baví. Když si hodinu užijí a odnesou si z ní vždy nějaké to nové slovíčko či frázi, a nebojí se mluvit, protože vědí, že chyba je jejich kamarád, který je posune zase o krok dál. Vždy bylo mým snem navštívit Velkou Británii a mít možnost vidět spoustu těch krásných míst, seznámit se s kulturou a historií. Tento sen se mi poprvé splnil v roce 2013. Od té doby jsem Anglii navštívila čtyřikrát a vždy to bylo “jako poprvé”. Třeba se mi jednou splní i ten další sen - Skotsko. A co je na Anglii nejlepší? No přece královská rodina.

Studium, zaměření

 • Učitelství pro 1. st. ZŠ, Anglický jazyk (MU, Brno)
 • Český jazyk a literatura pro 2. st. ZŠ (UJEP, Ústí nad Labem)
 • 2022: Seminář: Teaching for the 21st Century (Wimbledon School of English, Wimbledon – Velká Británie, 14 dní v rámci získaného grantu přes Erasmus+)
 • 2013: Methodology course for primary school teachers (Oxford)
 • Jolly phonics
 • Semináře a webináře zaměřené na nové metody a technologie ve výuce cizích jazyků (hry, procvičování všech čtyř dovedností, motivace a hodnocení, digitální technologie, …)

Webové stránky spravuje spol. HN Consulting Brno s. r. o.