Chat GPT, Google Gemini nebo Copilot: Jak zjednodušit přípravu hodin?