Přípravné kurzy

V současné době připravujeme na zkoušky německého, anglického a ruského jazyka. Zkoušky odpovídají úrovním Evropského referenčního rámce pro jazyky A1 – C2 a jsou mezinárodně uznávané. Více o úrovních ERRJ.

Přípravy na mezinárodně uznávané jazykové zkoušky z němčiny

  • aktuální materiály k přípravě na různé jazykové certifikáty
  • online materiály k přípravě na různé jazykové certifikáty vytvořené přímo pro studenta
  • individuální přístup
  • různé typy přípravných kurzů (viz cena)

Proč mít mezinárodně uznávanou zkoušku?

  • Zkouška A1, A2 – možnost bodů u přijímacího řízení na střední školu
  • Odpadají rozdílové testy k zařazování do skupin
  • V případě složení minimálně zkoušky B1 je možné uznat profilovou část maturity
  • V případě studia na VŠ – prominutí písemné přijímací zkoušky (dle VŠ je požadována úroveň B1, nebo B2, na některých VŠ i ústní část zkoušky)
  • V případě studia na VŠ – prominutí povinného předmětu – Cizí jazyk, zakončeno zkouškou (dle VŠ)
  • Zaměstnavatelé požadují od cizinců pracujících v německy mluvících zemích zkoušku dokládající znalosti na úrovni B2 dle Evropského referenčního rámce