Lektoři

Jsme milí, vstřícní, rádi vyučujeme, hrajeme si, usmíváme se, ze všeho nejradši máme svoje studenty a věřte, že Vás „Dostaneme do řečí“ 🙂

Zde je něco málo o nás…


Mgr. Lucie Čechová – ředitelka jazykové školy Contexta
Koordinátorka NJ, didaktické semináře pro učitele, koordinátorka projektů

S němčinou jsem začala, když jsem ještě ani pořádně nemluvila česky, a to díky rodičům, kteří mě dali na kroužek němčiny,… a už se to vezlo… Spousta prima lidí ovlivnilo mou cestu za poznáním němčiny, díky níž jsem si v životě zažila hodně radosti. Proto se v současné době snažím tuhle radost předávat dál, a to nejen studentům, ale i učitelům cizích jazyků.

„Nikdy nerezignuj na to, co chceš opravdu dělat. Člověk s velkými sny je mocnější než ten se všemi fakty.“ (Albert Einstein)

Přijďte k nám a uvidíte 🙂 🙂 🙂

Studium, zaměření a ocenění

 • Učitelství cizích jazyků pro ZŠ – německý jazyk
 • Český jazyk a literatura a německý jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání
 • půlroční stáž na ZŠ Diesterweg Grundschule v Pirně (lektorka českého jazyka jako cizího)
 • 2016: 1. místo v celorepublikové soutěži „Cena pro učitele němčiny“
 • 2015: Modelová hodina výuky německého jazyka v rámci celosvětového kurzu pro učitele německého jazyka v programu „Deutsch lehren lernen (DLL/Naučit se učit němčinu)
 • 2014: 1. místo v celorepublikové soutěži „Cen pro učitele němčiny“
 • 2013: zvláštní ocenění rakouského ministerstva školství v celorepublikové soutěži „Cena pro učitele němčiny“
 • 2006: 1. místo v mezinárodní soutěži „Němci a jejich východní sousedé“, Téma práce: Kultura německých autorů v českých zemích
 • certifikovaná jazyková animátorka pro němčinu a češtinu jako cizí jazyk (Tandem Plzeň/Regensburg: Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže)
 • certifikovaná zkoušející pro mezinárodně uznávané zkoušky (Fit in Deutsch A1, Fit in Deutsch A2, Goethe Zertifikat A2 – Fit in Deutsch, Goethe Zertifikat B1)
 • členka představenstva Spolku germanistů a učitelů němčiny v ČR
 • příprava k mezinárodním zkouškám a maturitě
 • garant a lektorka odborných didaktických seminářů pro učitele cizích jazyků s akreditací MŠMT (více viz Semináře)
 • spolupráce s nakladatelstvím Klett (odborné didaktické semináře pro učitele NJ)
 • tvorba didaktických materiálů a her do výuky cizích jazyků
 • překlady a tlumočení, zejména v oblasti forenzní identifikace pisatele

Mgr. Kateřina Čechová – zástupkyně ředitelky jazykové školy Contexta
Koordinátorka AJ, koordinátorka letního sportovně-jazykového kurzu, lektorka AJ a NJ

I přesto, že jsem se rozhodla studovat na VŠ jiné obory, anglický jazyk je mým koníčkem, proto jsem složila zkoušku z didaktiky anglického jazyka. Žáci se během hodiny seznámí s anglickým jazykem, a to v podobě zábavné a hravé formy, scének a videí (učebnice nechte doma 🙂 ). Díky malým skupinkám se více konverzuje a nic neunikne mé pozornosti. A můj cíl? Nebojte se angličtiny a pojďte mluvit!

Studium a vzdělání

 • Společenské vědy a historie
 • Teaching Knowledge Test (Cambridge English Teaching Qualification)
 • Škola bez hranic (workshop – Inovativní metody ve výuce cizích jazyků)
 • seminář: Anglická gramatika hrou
 • seminář: Hry ve výuce cizích jazyků smysluplně
 • seminář: Pronunciation and Phonology aneb Výslovnost je třeba pěstovat
 • seminář: Hry do páru a malých skupinek ve výuce cizích jazyků
 • seminář: Využití médií ve výuce NJ aneb Portály vhodné pro učitele nejen NJ

Zaměření

 • spolupráce s nakladatelstvím Klett (didaktická kontrola anglických učebnic pro ZŠ)
 • vedení odborných seminářů (Hravé metody pro netradiční výuku dějepisu s možností využití cizího jazyka) – s akreditací MŠMT
 • příprava a realizace inovativních dějepisných workshopů pro děti ZŠ a studenty SŠ
 • tvorba didaktických materiálů a pracovních listů do výuky anglického jazyka

Bc. Hana Fiedlerová – lektorka NJ, IJ

Pro mě byla němčina láska na první pohled a jednoduché rozhodnutí při výběru mého oboru na VŠ. Během svých studií jsem prozatím strávila 10 měsíců v zahraničí, a to právě díky svému zájmu o německý jazyk. Prvních šest nádherných měsíců jsem si užila v saském městě Lipsku a další čtyři v romantické Veroně v severní Itálii, kde jsem měla jedinečnou možnost učit německý jazyk na místní základní škole. A za tím vším stojí jediné rozhodnutí – naučit se německy.

Studium a zaměření

 • německý a český jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání (UJEP, Ústí nad Labem)
 • Erasmus pobyt – Universität Leipzig
 • GFPS Tandem Sprachkurs, Pernink

Barbora Sedláčková – lektorka NJ

Němčinu se učím už od dětství, kdy mě ji začala učit moje mamka. I proto ji mám radši než angličtinu (také ji lépe umím 🙂 ). Nyní němčinu vyučuji v Contextě a jsem moc vděčná za tuto příležitost. Ráda se o ni s Vámi podělím a doufám, že se Vám se mnou bude líbit.

Studuji gymnázium v Litoměřicích a v budoucnu bych chtěla jít studovat na medicínu.

 

 


Bc. Miloš Fejfárek – lektor AJ

Mám rád angličtinu a baví mě ji používat (někdy možná více než náš, nepochybně krásný, jazyk český 🙂 )

Učím malé i velké, pokročilé i věčné začátečníky a vždy si hodiny užívám a hledám nové způsoby předávání informací. Být lektorem pro mě znamená radost, zodpovědnost, komunikaci a neustálý vývoj.

Studium a zaměření

 • Univerzita J. E. Purkyně – Fakulta sociálně ekonomická, obor Podniková ekonomika a management
 • Cambridge ESOL level 2 Certificate FCE
 • Hodnotitel písemné a ústní části státní maturity z AJ
 • Pedagogický kurz pro lektory ACZ Praha
 • Osvědčení o profesní kvalifikaci Lektor dalšího vzdělávání NSK

 MgA. Kateřina Šípková – lektorka AJ

Jazyk a literatura jsou mojí celoživotní vášní. Stejně jako cestování a pohyb. Do svých hodin angličtiny se snažím vložit totéž, co do svých knížek: nadšení, píli a cit. Každá hodina s vámi je pro mě výzva a možnost růstu.
Děkuji vám za to.

Studium a zaměření

 • Absolventka magisterského oboru tvůrčí psaní/redakční práce (Literární Akademie J.Škvoreckého, Praha)
 • 8letý pobyt v zahraničí (Irsko, Anglie) – studium a práce
 • Teaching Knowledge Test (Cambridge English Teaching Qualification)
 • překlady knih (B.Stoker, R.Zelazny, A.Pearson,…)

Mgr. Naděžda Malecová – lektorka RJ

O své zkušenosti s tímto jazykem se ráda podělím a přiblížím jeho specifičnost zábavnou formou i Vám. S ruštinou se seznámíte při různých skupinových aktivitách (modelové situace, dialogy, hry zaměřené na rozvoj slovní zásoby,…) Žáci / studenti se díky malým učebním skupinám dostanou více ke konverzaci, k tvoření vět a řešení běžných životních situací. Menší děti poznají ruský jazyk hravou formou.
Studium a zaměření

 • Učitelství 2. a 3. stupně, aprobace Ruský jazyk a Občanská výuka (UK, Praha)
 • půlroční stáž v Moskvě
 • příprava ke zkouškám z ruského jazyka a k maturitě
 • překlady a korektura textů