Proč jsme na tohle tak pyšní?

Začalo to jednou hrou, která byla vytvořená pro to, abychom žákům v 6. třídě dokázali, že německé reálie nejsou jen Německo a už vůbec to není NUDA. Pokračovalo to oceněním této hry Německým a Rakouským velvyslanectvím a pokračovalo to tak, že děláme to, co ve školách chybí, a taky to, co máme rádi a čemu věříme! 

Vše postupně tvoříme pro různé jazyky, jsme plni nápadů a strašně nás motivují Vaše pozitivní ohlasy a fajn lidi, co nás v této oblasti podporují. 

Již brzy tu pro Vás bude připravený e-shop. Pokud byste však měli zájem o materiály do výuky, hry, ad. napište nám na objednavky@contexta.cz

DIDAKTICKÉ A JAZYKOVÉ HRY CONTEXTY

1. ENwiser

ENwiser se zábavnou formou věnuje reáliím Spojeného království, Irska, Ameriky, Kanady, Austrálie a Nového Zélandu. Celkem 480 otázek v českém a 480 otázek v anglickém jazyce, které jsou o kultuře, sportu, přírodě, geografii, historii, slangu, TOP zajímavostech, typických jídlech ad. 

Hra obsahuje:

 • hrací karty v českém a anglickém jazyce = celkem 480 otázek pro každý jazyk
 • hrací dřevěnou kostku
 • blok na zapisování bodů
 • mapu Severní Ameriky, Spojeného království, Irska, Kanady, Austrálie a Nového Zélandu
 • povolené taháky na britskou a americkou angličtinu a australský slang
 • a contexťáckou tužku na zapisování

Co na to říkáte? My jsme nesmírně rádi, že už je ENwiser na světě!

Víte o tom, že ENwiser vznikl podle naší první německé hry DACHwisser, která byla v roce 2013 oceněna německým a rakouským velvyslanectvím?

Pokud byste chtěli ENwisera do školy nebo domů, objednávejte na objednavky@contexta.cz 

Cena: 790 Kč + poštovné

2. DACHwisser

Hra určená pro všechny, kteří se chtějí dovědět něco zajímavého o Německu, Rakousku, Švýcarsku a Lichtenštejnsku. Obsahem hry jsou otázky v češtině (pro ty, kteří němčinou nevládnou vůbec) + otázky v němčině (pro ty, co se německy učí).

Společenská hra o německy mluvících zemích, obsahuje velkou mapu, 480 otázek z německy mluvících zemí (samozřejmě včetně správných odpovědí :D, a to celé v české i v německé verzi), blok, tužka, hrací kostka, karty s vybranou rakouskou, švýcarskou slovní zásobou a výrazy, které v češtině běžně používáme, aniž bychom třeba tušili, že pocházejí z němčiny –  a to bychom to nebyli my, abychom tam nepřidali ještě nějaké malé překvápko! 🙂 V roce 2013/2014 byla prvotní verze oceněna 1. místem v soutěži „Cena pro učitele NJ v ČR“, proto má hra DACHwisser sudičky jak se patří! Jsou jím německé a rakouské velvyslanectví v Praze, čehož si moc vážíme!

Pokud se chcete zdokonalit v němčině nebo němčinou vůbec nevládnete, ale chcete poznat fakta i zajímavosti německy mluvících zemí, tak neváhejte a objednávejte! Hru jsme dělali srdíčkem, a proto vám přinese určitě hodně radosti a poznání nejen do škol, ale třeba i někomu jako dárek 🙂

Cena: 790 Kč + poštovné

3. CUBITO DE nebo CUBITO EN

Máme takovou radost, že Vám můžeme představit naši jazykovou hru pro německý a anglický jazyk, kterou prostě musíte mít! CUBITO je velmi variabilní gramatická hra pro žáky od úrovně A1 až po C1! Proč si tedy neosvojit a nepotrénovat gramatické jevy, a tím i nezpestřit hodinu cizího jazyka pomocí hry CUBITO? Žáci budou nuceni mluvit, sestavovat věty, příběhy, pokládat otázky a to vše v kontextu. Tak co, jdete do toho?

V kompletní sadě Cubito je 6 sad kostek na gramatické jevy (celkem 180 slov či obrázků), dále Metodická příručka pro učitele. Zvlášť se dají dokoupit i barevné Gramatické taháky I. pro žáky ve formě oboustranných karet (jedna strana se věnuje přehledně a jednoduše vysvětlené gramatice, na druhé straně najdete příklady, které vycházejí nejen z CUBITA – pokud tedy máte ve třídě začátečníky, mohou tyto taháky využívat samostatně kdykoliv během hry a nejsou již závislí na vyučujícím.)

Metodické příručce si přečtete spoustu tipů, jak s CUBITem pracovat :-). Jak míchat kostky, barvičky na kostkách, jak sbírat body, co znamenají počty a barvy puntíků na kostkách, jak pomocí kostek vytvářet se žáky myšlenkové mapy, jak lze připravovat určité části mezinárodně uznávaných zkoušek, jak využívat kostky se slabými žáky, jak motivovat pokročilé žáky a jak rozvíjet jejich kreativní myšlení v cizím jazyce, jak s kostkami pracovat, pokud máme velkou skupinu, ad.

Gramatika v CUBITu DE

Hra do výuky německého jazyka – gramatické kostky v kontextu, kompletní sada obsahuje:

 • stupňování přídavných jmen
 • skloňování přídavných jmen
 • synonyma
 • antonyma
 • tvoření vět oznamovacích, rozkazovacích, tázacích
 • pravidelná slovesa (přítomný čas)
 • nepravidelná slovesa (přítomný a minulý čas)
 • slovesa s odlučitelnou a neodlučitelnou předponou (přítomný a minulý čas)
 • způsobová slovesa
 • předložky (3. pád; 4. pád; 3. + 4. pád; předložky s časovými údaji)
 • předložky a příslovce sloužící k popisu cesty
 • budoucí čas
 • tázací zájmena
 • volné asociace
 • možnosti konverzačních témat (cestování, jídlo, hobby, zvířata, škola, denní režim,…

Gramatika v CUBITu EN

Hra do výuky anglického jazyka – gramatické kostky v kontextu, kompletní sada obsahuje:

 • stupňování přídavných jmen
 • skloňování přídavných jmen
 • synonyma
 • antonyma
 • tvoření vět oznamovacích, rozkazovacích, tázacích
 • pravidelná slovesa (přítomný čas)
 • nepravidelná slovesa (přítomný a minulý čas)
 • způsobová slovesa
 • předložky 
 • předložky a příslovce sloužící k popisu cesty
 • budoucí čas
 • tázací zájmena
 • osobní zájmena
 • volné asociace
 • možnosti konverzačních témat (cestování, jídlo, hobby, zvířata, škola, denní režim,…)

Ke hře CUBITO (nebo i bez hry CUBITO) lze zakoupit Gramatické taháky I. (pro angličtinu nebo němčinu)!

 • Cena: 
 • 1 libovolná sada kostek 300 Kč + poštovné
 • metodická příručka 100 Kč + poštovné
 • kompletní sada (obsahuje 6 sad a metodickou příručku) 1500 Kč + poštovné

4. GRAMATICKÉ TAHÁKY

Verze DE nebo EN

Určeno zejména pro žáky ve formě oboustranných karet (jedna strana se věnuje přehledně a jednoduše vysvětlené gramatice, na druhé straně najdete příklady, které vycházejí nejen z CUBITA – pokud tedy máte ve třídě začátečníky, mohou tyto taháky využívat samostatně kdykoliv během hry a nejsou již závislí na vyučujícím.) Zároveň můžete tyto Gramatické taháky využít jako urychlení zápisu gramatických jevů - žáci si gramatiku nemusejí zapisovat, vše najdou přehledně v tahácích, tím se ušetří ve výuce čas, eliminují se chyby a vyučující si ušetří čas s opravováním.

Cena: 100 Kč/ks v libovolné verzi (DE/EN) + poštovné

Při objednání více jak 30 ks je cena 90 Kč/ks

5. CD S MATERIÁLY DO VÝUKY

 • Pro zobrazení popisu rozklikněte příslušné CD
 • Cena každého CD je 200 Kč + poštovné

CD s volně kopírovatelnými materiály (různé kartičky, herní pole, ad.), které lze vytisknout, zalaminovat a používat ve výuce. 

 • CD je v jazykových verzích: NJ, AJ, IJ, FJ nebo RJ
 • materiály jsou vždy ve formátu PDF, ale také ve formě Word/Excel pro libovolnou možnost úprav
 • obsahuje i seznam her do výuky, ke kterým lze kartičky využít
 • materiály jsou vhodné pro použití nejen na I. ale i II. stupni ZŠ
 • obrázky jsou barevné
 • témata: jídlo, zvířata, lidské tělo, rodina, přídavná jména, slovesa, a mnoho dalšího

CD s volně kopírovatelnými materiály (různé kartičky, herní pole, ad.), které lze vytisknout, zalaminovat a používat ve výuce. 

 • CD je v jazykových verzích: NJ nebo AJ
 • materiály jsou vždy ve formátu PDF, ale také ve formě Word/Excel pro libovolnou možnost úprav
 • obsahuje i seznam her do výuky, ke kterým lze kartičky využít
 • materiály jsou vhodné pro použití nejen na I. ale i II. stupni ZŠ zejména pro aktivity do skupin a dvojic
 • obrázky jsou barevné
 • témata: školní pomůcky,  trimino, kvarteta na různá témata, slovesa, a mnoho dalšího

CD s volně kopírovatelnými materiály (různé kartičky, herní pole, ad.), které lze vytisknout, zalaminovat a používat ve výuce. 

 • CD je v jazykových verzích: NJ 
 • materiály jsou vždy ve formátu PDF, ale také ve formě Word/Excel pro libovolnou možnost úprav
 • obsahuje i seznam her do výuky, ke kterým lze kartičky využít
 • materiály jsou vhodné pro použití na II. stupni ZŠ
 • obrázky jsou barevné
 • témata: různé aktivity a témata ke svátkům o německy mluvících zemích

CD s volně kopírovatelnými pracovními listy, které lze vytisknout a používat ve výuce, buď jako doplňkový materiál pro šikovné děti, které jsou se svou prací brzy hotové, nebo pro žáky, kteří si potřebují procvičovat různá témata ještě doma. 

 • CD je v jazykových verzích: AJ 
 • materiály jsou vždy ve formátu PDF
 • pracovní listy vznikly nezávisle na jakékoliv učebnici AJ, na začátku prac. listu je i přehledná tabulka, která obsahuje veškerou slovní zásobu, která se v pracovním listu s daným tématem nachází. Vyučující má tedy velmi rychlý přehled o tom, co materiál obsahuje a zda je materiál vhodný pro vybraného žáka
 • témata: zvířata, tělo, oblečení, barvy, čísla, rodina, jídlo, pozdravy, škola, hračky
 • celkem 48 stran

CD s volně kopírovatelnými pracovními listy, které lze vytisknout a používat ve výuce, buď jako doplňkový materiál pro šikovné děti, které jsou se svou prací brzy hotové, nebo pro žáky, kteří si potřebují procvičovat různá témata ještě doma. 

 • CD je v jazykových verzích: AJ 
 • materiály jsou vždy ve formátu PDF
 • pracovní listy vznikly nezávisle na jakékoliv učebnici AJ, na začátku prac. listu je i přehledná tabulka, která obsahuje veškerou slovní zásobu, která se v pracovním listu s daným tématem nachází. Vyučující má tedy velmi rychlý přehled o tom, co materiál obsahuje a zda je materiál vhodný pro vybraného žáka
 • témata: rodina, povolání,  obchody, popis cesty, směry, jídlo, pití, ovoce, zelenina, oblečení, počasí, roční období, měsíce, datum, režim dne, objekty, předložky, přítomný čas prostý, dům, pokoje, nábytek, země, města, čísla 10 – 100
 • celkem 59 stran

CONTEXŤÁCKÉ POTŘEBY NA VÝUKU A DALŠÍ, CO MUSÍTE MÍT

 • blok A5 na zápisky s překvapením uvnitř a motivačním citátem (60 Kč)
 • papírové desky A4 na papíry, zápisky (60 Kč)
 • Propisky "Dostaň se do řečí..." (18 Kč)
 • Dřevěné tužky "Dostaň se do řečí..." (15 Kč)
 • Placka na zavírací špendlík bíla s logem a "Dostaň se do řečí..." (20 Kč)
 • Batoh/Pytel šedý na sport na stažení s kapsou "Dostaň se do řečí..." (350 Kč)
 • Plátěná taška na desky, sešity, nákup... "Dostaň se do řečí..." (150 Kč)

K ceně je nutné připočítat ještě poštovné. 

CONTEXTA MERCH

 • Funkční dámské, pánské nebo dětské triko Contexta (750 Kč)
 • Funkční dámské nebo pánské polo triko Contexta (800 Kč)
 • Funkční dámské tílko na širší ramínka Contexta (800 Kč)
 • Funkční mikina aerobic s dlouhým rukávem Contexta (1300 Kč)
 • Dámská sportovní mikina Contexta na rozepínání, s kapucí (1600 Kč)
 • Dámská šedá teplá mikina Contexta na rozepínání, s kapucí (1200 Kč)
 • Modrá kšiltovka s výšivkou Contexta (500 Kč)
 • Bílá kšiltovka s výšivkou Contexta (500 Kč)
 • Šátek "tunel" s logy Contexta (250 Kč)

K ceně je nutné připočítat ještě poštovné. 

Chcete si objednat?

Mgr. Ondřej Hříbal
Objednávky

Pokud byste chtěli cokoliv objednat, zeptat se, ... kontaktujte Ondru, který vše objedná, zabalí, pošle 🙂
Do e-mailu objednávky nezapomeňte napsat o jaký produkt máte zájem, počet kusů, dodací adresu a IČ (pokud objednáváte na firmu/školu)
Hry odesíláme na Vámi zadanou adresu na fakturu se splatností 14 dní.

E-mail: objednavky@contexta.cz
Telefon: +420 776 342 836

V případě, že budete mít zájem o objednání "Contexta merch oblečení", počítejte s dodací dobou 4 měsíců (může být ale dříve).

Close Menu