Semináře pro učitele

Obecné informace o seminářích 🙂 🙂 🙂

Všechny semináře jsou akreditovány MŠMT, jsou výhradně prakticky zaměřené, vycházejí ze zkušeností, nejnovějších poznatků o výuce cizích jazyků (jak na poli ČR, tak zahraničí) a četných diskusí nad různou problematikou nejen s dalšími vyučujícími cizích jazyků, ale i mnohými organizacemi, které se efektivním osvojováním cizího jazyka zabývají.
Semináře pořádáme od roku 2015 a prozatím jsme proškolili více než 1000 vyučujících z ČR (ze ZŠ, SŠ, JŠ) a asi 100 z Německa, mnohé vyučující opakovaně na různých seminářích 🙂 🙂
Naším hlavním cílem je nejen zprostředkovat vyučujícím různé efektivní a kontextuálně zapojené aktivity, ale také je motivovat, dodat energii a nový pohled na jejich práci, protože jen díky motivovaným a akčním vyučujícím mohou být motivovaní i žáci.

Od 1. března 2019 jsme k naší jazykové škole založili společnost Contexta s.r.o. – zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a metodické centrum. Těšíme se, že budeme moci školit a motivovat vyučující nejen napříč celou ČR, ale že vytvoříme základnu pro pedagogy a další zájemce z Litoměřic a širokého okolí. :-).

„Každý je génius. Ale pokud budete posuzovat rybu podle její schopnosti vylézt na strom, bude celý svůj život žít s vědomím, že je neschopná“                         (Albert Einstein)

Kdo je lektorka?

 • Mgr. Lucie Čechová, oceněná v roce 2014 a 2016 jako nejlepší vyučující NJ v ČR v rámci soutěže „Cena pro učitele NJ“.
 • O lektorce

Pro koho jsou semináře určeny a jakou mají hodinovou dotaci?

 • vyučující ZŠ, SŠ a JŠ, kteří učí různé cizí jazyky (Aj, Nj, Rj, Fj, Ij, Šj,…) – není-li v anotaci uvedeno jinak.
 • hodinová dotace je většinou 6, 8, 16, 24 a 32 hodin
 • semináře je možné hradit ze šablon
 • storno podmínky seminářů, popř.vyslání náhradníka naleznete zde: Podmínky výuky a seminářů – Ad 8: Didaktické semináře
 • přihlašování dole na stránce

Aktuálně nabízené akreditované semináře 🙂 🙂 🙂
Těšíme se na Vás! 🙂 🙂 🙂

Nabízíme semináře pro učitele všech cizích jazyků na ZŠ a SŠ, které lze hradit ze šablon.

 


1. Hry ve výuce cizích jazyků smysluplně (2) (8 hodin) – VOLNO 

 • Anotace ZDE 🙂
 • Místo: Litoměřice (8. ZŠ Litoměřice, Ladova 413/5)
 • Termín: 18. dubna 2019 (od 8.00)
 • Cena: 1150,-
 • Akreditace MŠMT: ano (MSMT-33187/2018-2-871)
 • Možnost úhrady ze šablon: ano
 • Lektorka: Mgr. Lucie Čechová
 • Přihlašování ZDE

2.Inovativní, kreativní a aktivizační metody ve výuce cizích jazyků na ZŠ a SŠ (24 hodin) – volná místa

 • Anotace semináře ZDE
 • Pro koho je seminář určen: učitelé 2. stupně ZŠ a SŠ různých cizích jazyků
 • Možnost úhrady ze šablon (číslo akreditace v anotaci) – 24 hodin
 • Místo konání: Praha (Klimentská 1443/50, Praha – Nové Město)
 • Termín: 26. a 27.4. 2019, od 9.00
 • Cena: 4200,-
 • Lektorka: Mgr. Lucie Čechová
 • V ceně: káva, voda, čaj, drobné občerstvení během semináře, oběd, výukové materiály, osvědčení
 • Přihlašování ZDE

3.Hravé metody pro netradiční výuku dějepisu (s možností využití cizího jazyka) (6 hodin) – volná místa

 • Místo: Litoměřice (Contexta s.r.o. – zařízení pro DVPP a metodické centrum, Mírové náměstí 11/3)
 • Termín: 17. května 2019 (od 8.30)
 • Cena: 950,-
 • Akreditace MŠMT: ano (MSMT-33187/2018-2-871)
 • Lektorka: Mgr. Kateřina Čechová
 • Přihlašování ZDE

4.Hry a aktivity pro rozdělení velkého třídního kolektivu ve výuce cizích jazyků (8 hodin) – OBSAZENO

 • Anotace ZDE 🙂
 • Místo: Praha (Klimentská 1443/50, Praha – Nové Město)
 • Termín: 22. května 2019 (9.00)
 • Cena: 1150,-
 • Akreditace MŠMT: ano (MSMT-33187/2018-2-871)
 • Možnost úhrady ze šablon: ano
 • Lektorka: Mgr. Lucie Čechová
 • Přihlašování ZDE

5.Hry ve výuce cizích jazyků smysluplně I. (2) (8 hodin) – volná místa

 • Anotace ZDE 🙂
 • Místo: Hodonín (Lázně Hodonín, Měšťanská 140)
 • Termín: 28. května 2019 (8.30 – 15.30)
 • Cena: 1950,- (v ceně je káva, voda, drobné občerstvení, veškeré materiály do semináře), na konci semináře TOMBOLA
 • Akreditace MŠMT: ano (MSMT-33187/2018-2-871)
 • Možnost úhrady ze šablon: ano
 • Lektorka: Mgr. Lucie Čechová
 • Přihlašování ZDE

6.Hry a aktivity pro rozdělení velkého třídního kolektivu ve výuce cizích jazyků (8 hodin) – volná místa

 • Anotace ZDE 🙂
 • Místo: Hodonín (Lázně Hodonín, Měšťanská 140)
 • Termín: 29. května 2019 (8.30 – 15.30)
 • Cena: 1950,- (v ceně je káva, voda, drobné občerstvení, veškeré materiály do semináře), na konci semináře TOMBOLA
 • Akreditace MŠMT: ano (MSMT-33187/2018-2-871)
 • Možnost úhrady ze šablon: ano
 • Lektorka: Mgr. Lucie Čechová
 • Přihlašování ZDE

7.Hry a aktivity pro rozdělení velkého třídního kolektivu ve výuce cizích jazyků (8 hodin) – volná místa

 • Anotace ZDE 🙂
 • Místo: Znojmo (Hotel Premium, Pražská 100)
 • Termín: 30. května 2019 (8.30 – 15.30)
 • Cena: 1950,- (v ceně je káva, voda, drobné občerstvení, veškeré materiály do semináře), na konci semináře TOMBOLA
 • Akreditace MŠMT: ano (MSMT-33187/2018-2-871)
 • Možnost úhrady ze šablon: ano
 • Lektorka: Mgr. Lucie Čechová
 • Přihlašování ZDE

8.Hry ve výuce cizích jazyků smysluplně I. (2) (8 hodin) – volná místa

 • Anotace ZDE 🙂
 • Místo: Znojmo (Hotel Premium, Pražská 100)
 • Termín: 31. května 2019 (8.30 – 15.30)
 • Cena: 1950,- (v ceně je káva, voda, drobné občerstvení, veškeré materiály do semináře), na konci semináře TOMBOLA
 • Akreditace MŠMT: ano (MSMT-33187/2018-2-871)
 • Možnost úhrady ze šablon: ano
 • Lektorka: Mgr. Lucie Čechová
 • Přihlašování ZDE

V případě zájmu konání u Vás na škole nás prosím kontaktujte
pro domluvení podmínek, ceny, ad. 🙂 🙂 🙂


Nabízené semináře s akreditací MŠMT 🙂 🙂 🙂

Název semináře Cíl semináře Cena
1. Využití médií ve výuce Nj
(Jak využít internet při výuce NJ?)

Cílem semináře je poskytnout učitelům jazyků (ZŠ, SŠ, JŠ) praktické náměty pro smysluplné využití médií ve výuce německého jazyka, zefektivnit výuku cizího jazyka a orientovat učitele tak, aby dávali svým žákům ve výuce cíleně autentické podněty k výuce cizích jazyků, resp. Nj. Tzn. seznámit účastníky semináře s takovými zdroji a tématy, se kterými jsou žáci konfrontováni v běžném životě. Zároveň si zde ukážeme portály, které jsou vhodné pro učitele samotné, aby mohli jednoduše používat různá média během své přípravy na vyučování, nestrávili tím mraky času, ale zároveň, aby to byla efektivní příprava, které bude bavit i vyučující samotné.

Podpořeno Německým velvyslanectvím v Praze a kampaní Šprechtíme v období PODZIM 2017 – celkem proškoleno 110 vyučujících- DĚKUJEME 🙂

Číslo akreditace: MSMT- 14036/2018-1-535

850 Kč
2. Portály vhodné pro učitele nejen NJ

Cílem semináře je poskytnout aprobovaným i neaprobovaným učitelům (ZŠ, SŠ, JŠ) jazyků (nejen němčiny)  praktické náměty pro smysluplné využití internetových portálů a aplikací k přípravě na své vyučování. Pomocí těchto, na míru vytvořených, materiálů lze přesně a efektivně procvičovat to, co učitel potřebuje. Účastníci semináře se tedy seznámí s takovými internetovými portály a zdroji, které lze velmi jednoduchou formou využít ke své přípravě na výuku, čímž mohou velmi snadno zefektivnit svou výuku, zjednodušit přípravy, vytvořit si materiály, které lze po jednoduchých úpravách opakovaně využívat (a nemuset je opakovaně znovu tvořit) a především, pomocí nichž budou velmi silně motivovat své žáky k výuce cizího jazyka (nejen němčiny). Tyto zdroje jdou napříč všemi úrovněmi SERRJ a jsou v souladu s RVP. Mezi portály se objeví například portály pro tvoření myšlenkových map a jejich smysluplné využití, tvoření křížovek, internetových aplikací i aplikací do tabletu či mobilního telefonu, pomocí nichž si mohou žáci NJ kdekoliv procvičovat.

Číslo akreditace: MSMT- 14036/2018-1-535

850 Kč
3. Hry ve výuce cizích jazyků smysluplně (1)

Cílem semináře je poskytnout učitelům jazyků  (ZŠ, SŠ, JŠ) praktické náměty pro smysluplné využití her při výuce cizího jazyka, a to tak, aby hra nebyla pouze za odměnu, ale stala se prostředkem k osvojování gramatických, syntaktických a samozřejmě převážně komunikačních dovedností. Díky těmto získaným znalostem pak budou učitelé více motivovat nejen své současné žáky, ale i žáky budoucí, kteří o cizím jazyku teprve uvažují.

Číslo akreditace: MSMT- 14036/2018-1-535

850 Kč
4. Pojďme učit o svátcích v DACH zemích

Cílem semináře je poskytnout učitelům jazyků (ZŠ, SŠ, JŠ) praktické náměty do výuky NJ, která se bude zabývat svátky v DACH zemích. Účastníkům budou poskytnuty praktické materiály, přičemž bude vysvětleno, jakými metodami lze efektivně a v rámci určité jazykové úrovně dle SERRJ materiály využít při výuce NJ a přiblížit svým žákům kulturní prostředí DACH zemí.

Číslo akreditace: MSMT- 14036/2018-1-535

850 Kč
5. Netradičně o Německu

Cílem semináře je poskytnout učitelům jazyků (ZŠ, SŠ, JŠ) praktické náměty do výuky NJ, která se bude zabývat reáliemi Německa, a to pomocí hravých metod, poslechových textů, webových zdrojů, aplikací…. Účastníci se naučí využít nejen vytvořené pracovní materiály a pracovní listy, ale také si prakticky vyzkouší různé internetové zdroje a hry, které jsou k tomuto tématu vhodné. V neposlední řadě se účastníci seznámí s hrou DACHwisser, která je zaměřena na všechny stupně pokročilosti dle SERRJ a zabývá se reáliemi německy mluvících zemí.

Číslo akreditace: MSMT- 14036/2018-1-535

850 Kč
6. Netradičně o Rakousku

Cílem semináře je poskytnout učitelům jazyků praktické náměty do výuky NJ, která se bude zabývat reáliemi Rakouska, a to pomocí hravých metod, poslechových textů, webových zdrojů, aplikací…. Účastníci se naučí využít nejen vytvořené pracovní materiály a pracovní listy, ale také si prakticky vyzkouší různé internetové zdroje a hry, které jsou k tomuto tématu vhodné. V neposlední řadě se účastníci seznámí s hrou DACHwisser, která je zaměřena na všechny stupně pokročilosti dle SERRJ a zabývá se reáliemi německy mluvících zemí.

Číslo akreditace: MSMT- 14036/2018-1-535

850 Kč
7. Netradičně o Švýcarsku, Lichtenštejnsku a  Lucembursku

Cílem semináře je poskytnout učitelům jazyků (ZŠ, SŠ, JŠ) praktické náměty do výuky NJ, která se bude zabývat reáliemi Švýcarska, Lichtenštejnska a Lucemburska, která jsou velmi často opomíjena. A to pomocí hravých metod, poslechových textů, webových zdrojů, aplikací,… Účastníci se naučí využít nejen vytvořené pracovní materiály a pracovní listy, ale také si prakticky vyzkouší různé internetové zdroje a hry, které jsou k tomuto tématu vhodné. V neposlední řadě se účastníci seznámí s hrou DACHwisser, která je zaměřena na všechny stupně pokročilosti dle SERRJ a zabývá se reáliemi německy mluvících zemí.

Číslo akreditace: MSMT- 14036/2018-1-535

850 Kč
8. Vyrábíme v hodině NJ

Cílem semináře je poskytnout aprobovaným i neaprobovaným učitelům jazyků (ZŠ, SŠ, JŠ) praktické náměty do výuky NJ tak, že při výuce využijí to, co si žáci sami pod jejich vedením vyrobí. Díky těmto námětům budou moci ve výuce motivovat i žáky, kteří představují zejména haptické typy.

Číslo akreditace: MSMT- 14036/2018-1-535

900 Kč
9. Vyrábíme v hodině cizích jazyků

Cílem semináře je poskytnout učitelům všech cizích jazyků praktické náměty do výuky cizích jazyků tak, že při výuce využijí to, co si žáci sami pod jejich vedením vyrobí. Díky těmto námětům budou moci ve výuce motivovat nejen žáky – haptické typy, ale všechny žáky, neboť si velmi hravou a efektivní formou osvojí gramatické, lexikální a syntaktické struktury. Nespornou výhodou je, že výrobky žákům zůstávají, a proto se k nimi mohou žáci kdykoliv vracet nejen během výuky, ale také doma při přípravě na hodinu.

900 Kč
10. Hry ve výuce cizích jazyků smysluplně 2

(volné pokračování Her 1)

Cílem semináře je poskytnout učitelům jazyků praktické náměty pro smysluplné využití her při výuce cizího jazyka, a to tak, aby hra nebyla pouze za odměnu, ale stala se prostředkem k osvojování gramatických, syntaktických a samozřejmě převážně komunikačních dovedností. Díky těmto získaným znalostem pak budou učitelé více motivovat nejen své současné žáky, ale i žáky budoucí, kteří o cizím jazyku, resp. o němčině teprve uvažují. Jedná se o volné pokračování velmi oblíbeného semináře Hry ve výuce cizích jazyků 1.

Seminář Hry ve výuce cizích jazyků smysluplně 2 volně navazuje na seminář Hry ve výuce cizích jazyků smysluplně (1), na „dvojce“ si tedy budete moci vyzkoušet nové hry :-)!

Číslo akreditace: MSMT- 169/2016-1-99

850 Kč
11. Hry do páru a malých skupinek ve výuce cizích jazyků (určeno i pro velké kolektivy)

Účastníci semináře se seznámí s různými hrami, které lze cíleně a smysluplně zařadit do výuky cizích jazyků (zejména Nj a Aj), a to do všech úrovňových stupňů dle SERRJ, které odpovídají RVP na ZŠ, SŠ i JŠ tzn., od A1 po C1. Jedná se o aktivity, které jsou vhodné zejména do párové práce a malých třídních skupinek, či do velkých třídních skupinek, které lze pomocí předkládaných her rozdělit do pracovních skupin tak, aby byli zapojeni všichni žáci.Účastníci si všechny předkládané hry v průběhu semináře prakticky vyzkouší, čili se ocitnou v roli svých žáků (bude se jednat o párovou práci a práci v malých skupinkách). Vzhledem k tomuto faktu bude pak možné po ucelených blocích (hry na procvičení gramatiky, slovní zásoby, syntaxe, zahřívací hry, seznamovací hry,…) diskutovat o tom, jaká úskalí jednotlivé hry přinášejí, na co si musí učitel dát pozor, aby byla hra maximálně efektivní, aby byli zapojeni oba či všichni žáci, aby byla hra dobře pochopena a aby žáci dané výrazy správně procvičovali a zbavili se studu z mluvení.

Číslo akreditace: MSMT- 169/2016-1-99

850 Kč
12. Aktivity ve výuce cizích jazyků pro žáky s „dys-poruchami“

Cílem semináře je poskytnout učitelům jazyků praktické náměty pro smysluplné využití her a aktivit ve výuce cizího jazyka pro žáky se specifickými poruchami učení a to tak, aby hra nebyla pouze za odměnu, ale stala se prostředkem k osvojování gramatických, syntaktických a samozřejmě převážně komunikačních dovedností a zároveň odbourala strach. Díky těmto získaným znalostem pak budou učitelé více motivovat nejen žáky s SPU, ale i jim pomáhat a začleňovat je do herních kolektivů a dát jim šanci cítit se být silný i přes to, že jsem v nevýhodě.

Číslo akreditace: MSMT- 169/2016-1-99

850 Kč
13. Kdo by se chyby bál aneb Práce s chybou ve výuce cizích jazyků

Cílem semináře je poskytnout učitelům jazyků praktické náměty pro práci s chybou tak, aby bylo zřejmé, že chyba je jev, který je žádoucí na cestě k porozumění, a proto se s ní musí umět dobře a kvalitně zacházet, hrát si, komentovat ji a nikoli jen chybu opravit. Cílem semináře je nejen to, jak by žáci měli pracovat s chybou, ale jak se k chybě musí umět postavit i vyučující tak, aby žáka nedemotivoval a ukázal mu cestu, kde ho opravením neshodí a pomůže mu.

Číslo akreditace: MSMT- 169/2016-1-99

850 Kč
14. Hry ve výuce českého jazyka a literatury na ZŠ

Účastníci semináře se seznámí s různými hrami, které lze cíleně a smysluplně zařadit do výuky českého jazyka a literatury na základních školách a to tak, aby si žáci mohli jednotlivé gramatické jevy osvojit pomocí hravé formy. Na semináři nebudou opomenuty ani zábavné aktivity, které se vztahují k tématu literatury na základních školách, pomocí nichž si žáci budou moci lépe zapamatovat literární terminologii, spisovatele, díla a další. Veškeré hry budou vybrány tak, aby plně odpovídaly tematickým celkům RVP pro ZŠ a průřezovým tématům. Účastníci si všechny předkládané hry v průběhu semináře prakticky vyzkouší. Tematicky se objeví hry na osvojení a procvičení gramatických celků (slovo, hlásky a slabiky; dvojhlásky, souhlásky a samohlásky, druhy vět, tvarosloví, významy slov – synonyma, antonyma, slova jednoznačná a mnohoznačná, slova nadřazená a podřazená; vyjmenovaná slova; psaní i,í/y,ý, …, slovní druhy, skladba věty, …; dále hry na práci s textem, porozumění čtenému textu a mnohé další.

Číslo akreditace: MSMT- 25441/2016-1-718

850 Kč
15. Hry ve výuce českého jazyka a literatury na SŠ a gymnáziích

Cílem semináře je poskytnout aprobovaným učitelům českého jazyka praktické náměty pro smysluplné využití her při výuce českého jazyka a literatury na střední škole, a to tak, aby se hra stala prostředkem k osvojování gramatických, sémantických, syntaktických a komunikačních dovedností. Dále aby žáci získali pozitivní vztah k české a světové literatuře, chápali její význam a odkaz v dnešní době a uměli pracovat s předloženým textem. Díky těmto získaným znalostem pak budou učitelé moci více motivovat své žáky pro český jazyk a literaturu a poskytnout praktické typy pro učení se k maturitě. Tematicky se objeví hry na osvojení a procvičení gramatických celků (slovní zásoba a její obohacování, tvarosloví, syntax včetně slohových útvarů, slovní druhy,…), na osvojení literární terminologie, k získání vztahu k literatuře, jejímu významu, odkazu a ukotvení v dnešním světě, snazšímu zapamatování autorů a jejich nejvýznamnější děl, ad.

Číslo akreditace: MSMT- 25441/2016-1-718

850 Kč
16. Atraktivní a efektivní vyučovací metody ve výuce cizích jazyků na ZŠ a SŠ I. NOVÉ Anotace a podrobný popis témat ZDE

MOŽNOST HRADIT ZE ŠABLON (16 HODIN)

Číslo akreditace: MSMT-28341/2017-1-1132

 4000,-
17. Atraktivní a efektivní vyučovací metody ve výuce cizích jazyků na ZŠ a SŠ II. NOVÉ

Anotace a podrobný popis témat ZDE

MOŽNOST HRADIT ZE ŠABLON (16 HODIN) – jedná se o jiný seminář a jiné aktivity než „Atraktivní a efektivní vyučovací metody I.“

Číslo akreditace: MSMT-28341/2017-1-1132

 4000,-
18. Atraktivní a efektivní vyučovací metody ve výuce cizích jazyků na ZŠ a SŠ I. + II. NOVÉ Anotace a podrobný popis témat ZDE

MOŽNOST HRADIT ZE ŠABLON (32 HODIN) – účastníci se přihlásí na seminář „Atraktivní a efektivní vyučovací metody I. i II.“

Číslo akreditace: MSMT-28341/2017-1-1132

 7500,-
19. Hravé metody pro netradiční výuku dějepisu s možností využití cizího jazyka

NOVÉ

Lektorka: Mgr. Kateřina Čechová

Cílem semináře je poskytnout učitelům dějepisu inovativní metody při výuce dějepisu, a to tak, aby se aktivity ve výuce staly prostředkem k osvojování faktografických znalostí a samozřejmě komunikačních dovedností v cizích jazycích. Díky těmto získaným znalostem pak budou učitelé více motivovat své současné žáky nejen v hodinách dějepisu, ale i v cizích jazycích; rozvinou u žáků schopnost chápat dějepisné události v souvislostech a pomocí kontextuálního zapojení probíraných jevů a audio-vizuálních materiálů své žáky vtáhnou do diskuse, která nebude probíhat pouze na hodině, ale zanechá v žácích schopnost dívat se různým a kritickým úhlem pohledu na běžný život.

Číslo akreditace: MSMT-28341/2017-1-1132

 950 Kč
20. Inovativní, kreativní a aktivizační metody ve výuce cizích jazyků na ZŠ a SŠ (1)  NOVÉ

 

Cílem semináře je zvýšení odborné, metodické a didaktické úrovně všech účastníků cizích jazyků na různých typech škol, získání praktických a lehce využitelných aktivit, her, portálů a materiálů do výuky, zvýšení motivace a zapojení všech žáků ve třídě, ale také motivace vyučujících samotných, neboť jen motivovaný a akční učitel s neotřelými nápady může motivovat a podporovat své žáky ve výuce, ovlivňovat jejich cestu v rámci cizího jazyka a budoucího povolání, ale také zkvalitnit proces učení a nabídnout všem žákům různé možnosti k učení.

MOŽNOST HRADIT ZE ŠABLON (8 HODIN)

Číslo akreditace: MSMT-1041/2018-1-97

 1500,-
 21. Inovativní, kreativní a aktivizační metody ve výuce cizích jazyků na ZŠ a SŠ (2) NOVÉ

Cílem celé akce je zvýšení odborné, metodické a didaktické úrovně všech účastníků cizích jazyků na různých typech škol, získání praktických a lehce využitelných aktivit, her, portálů a materiálů do výuky, zvýšení motivace a zapojení všech žáků ve třídě, ale také motivace vyučujících samotných, neboť jen motivovaný a akční učitel s neotřelými nápady může motivovat a podporovat své žáky ve výuce, ovlivňovat jejich cestu v rámci cizího jazyka a budoucího povolání, ale také zkvalitnit proces učení a nabídnout všem žákům různé možnosti k učení. Přidanou hodnotou je i setkání pedagogů z různých typů škol, kteří díky diskusi mohou načerpat nové nápady, sdílet své zkušenosti, propojit své znalosti z cizích jazyků i napříč různými předměty v různých školách, reflektovat své zkušenosti a potíže z praxe s ostatními, kteří sdílejí stejnou nebo naopak jinou zkušenost.

Jednotlivé bloky: 
– Aktivizační a konverzační hry (5 hodin)
– Aktivity a hry na stanovištích, práce s velkou a diverzní skupinou (4 hodiny)
– Efektivní a inovativní metody na různých typech škol, úskalí při vyučování (4 hodiny)
– Netradiční nápady a jednoduché projekty do výuky cizích jazyků na ZŠ a SŠ (3 hodiny)

MOŽNOST HRADIT ZE ŠABLON (16 HODIN)

Číslo akreditace: MSMT-1041/2018-1-97

 3300,-
 22. Inovativní, kreativní a aktivizační metody ve výuce cizích jazyků na ZŠ a SŠ (3) NOVÉ

Cílem celé akce je zvýšení odborné, metodické a didaktické úrovně všech účastníků cizích jazyků na různých typech škol, získání praktických a lehce využitelných aktivit, her, portálů a materiálů do výuky, zvýšení motivace a zapojení všech žáků ve třídě, ale také motivace vyučujících samotných, neboť jen motivovaný a akční učitel s neotřelými nápady může motivovat a podporovat své žáky ve výuce, ovlivňovat jejich cestu v rámci cizího jazyka a budoucího povolání, ale také zkvalitnit proces učení a nabídnout všem žákům různé možnosti k učení. Přidanou hodnotou je i setkání pedagogů z různých typů škol, kteří díky diskusi mohou načerpat nové nápady, sdílet své zkušenosti, propojit své znalosti z cizích jazyků i napříč různými předměty v různých školách, reflektovat své zkušenosti a potíže z praxe s ostatními, kteří sdílejí stejnou nebo naopak jinou zkušenost.

Jednotlivé bloky: 
– Aktivizační a konverzační hry (6 hodin)
– Aktivity a hry na stanovištích, práce s velkou a diverzní skupinou (6 hodin)
– Efektivní a inovativní metody na různých typech škol, úskalí při vyučování (8 hodin)
– Netradiční nápady a jednoduché projekty do výuky cizích jazyků na ZŠ a SŠ (4 hodiny)

MOŽNOST HRADIT ZE ŠABLON (24 HODIN)

Číslo akreditace: MSMT-1041/2018-1-97

 4200,-
23. Hry a aktivizační metody ve výuce na ZŠ (6 hod) Praktický seminář zaměřený na hry a aktivity do výuky různých předmětů na základní škole. Aktivity budou dbát na zapojení všech žáků ve třídě, přirozeného začlenění všech žáků do vyučovacího procesu a zejména na posílení motivace ve výuce – a to nejen žáků, ale i vyučujících samotných. Mezi aktivitami a hrami se objeví hry pro celou třídu včetně možného a smysluplného rozdělení žáků do menších pracovních skupin či páru, hry aktivizační a motivační. Nebojte se přijít, nebudete litovat J.

Číslo akreditace MSMT-7038/2018-1-302

 950,-

icon-download Stručný přehled nabízených seminářů ZDE (pdf)

Zde se můžete přihlásit na naše semináře